ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Α
ΑΡΙΘ.: 3/2020
Ημερομηνία πρόσκλησης: 14-02-2020
Ημερομηνία συνεδρίασης: 18-2-2020, ημέρα: Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν έξι (6) θέματα  που υπήρχαν στην Ημερήσια Διάταξη.

 
ΘΕΜΑ 1ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 3.
1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αμοργού Έτους 2020.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

  1. Εγκρίνει την 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δ. Λ. Τ. Αμοργού Έτους 2020.
  2. Να σταλεί η παρούσα απόφαση του Δ.Σ. στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού για τελική έγκριση.

 
ΘΕΜΑ 2ο: (2ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 4.
Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
1) Εγκρίνει το άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού για την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δ.Λ.Τ.Α. όταν αυτά οριστικοποιηθούν, διότι εκκρεμεί ο προσδιορισμός και η απόδοση των διαθέσιμων από το Δ.Λ.Τ. Νάξου – στο οποίο υπαγόταν η Αμοργός μέχρι το 2018 – προς το Δ.Λ.Τ. Αμοργού.
2) Ορίζει ως εξουσιοδοτημένο όργανο για την κίνηση του ανωτέρω λογαριασμού την μόνιμη υπάλληλο και Ταμία του Δήμου Αμοργού κα Γιαννακού Μαρία, η οποία να υπογράφει τα απαραίτητα έγγραφα για την κίνηση του λογαριασμού.
3) Η παρούσα απόφαση να σταλεί στην Τράπεζα της Ελλάδος με έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. ως εκπροσώπου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά λοιπά έγγραφα που χρειάζονται για την διαδικασία του ανοίγματος του λογαριασμού στο όνομα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού.

 
ΘΕΜΑ 3ο: (3ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 5.
Αίτημα κ. Δρίζου Νικολάου για αλλαγή θέσης ελλιμενισμού της πλωτής καντίνας του στο λιμάνι της Αιγιάλης Αμοργού.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
1.Να αποσυρθεί το θέμα της αίτησης του κ. Δρίζου Ν. για αλλαγή θέσης ελλιμενισμού της πλωτής καντίνας του στο λιμάνι της Αιγιάλης και να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. για να διερευνηθεί πρώτα το θέμα της νόμιμης λειτουργίας της καντίνας πιο διεξοδικά και να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες επί του θέματος αυτού, λόγω της ύπαρξης έγγραφης καταγγελίας ελεύθερου επαγγελματία της Αιγιάλης, ομοειδούς επί ξηράς επιχείρησης.

  1. Εξουσιοδοτεί το Πρόεδρο του Δ.Σ. για τις περαιτέρω ενέργειες διερεύνησης του θέματος.

 
ΘΕΜΑ 4ο: (4ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 6.
Εξέταση αιτήματος της Ο.Ε. ΄΄Μ.Συνοδινός – Ε.Συνοδινού – Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων΄΄ για παραχώρηση παραλιακού χώρου (πλησίον ξενοδοχείου ΄΄ΜΙΚΕ΄΄) στη χερσαία ζώνη λιμένα Αιγιάλης για τοποθέτηση οχημάτων.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
Να μην παραχωρηθεί ο παραλιακός χώρος των 43 τ.μ. (πλησίον Ξενοδοχείου ΄΄ΜΙΚΕ΄΄) που βρίσκεται στη χερσαία ζώνη λιμένα Αιγιάλης, στην Επιχείρηση ΄΄Μ.Συνοδινός – Κ. Συνοδινού Ο.Ε΄΄. για τοποθέτηση οχημάτων της Εταιρίας (πάρκινγκ), για τους εξής λόγους:

  • Σύμφωνα όμως με το άρθρ. 45, παρ.1 του Ν.4150/2013(ΦΕΚ 102//Α΄2013) τέτοιου είδους αιτήματα για να εγκριθούν θα πρέπει να προϋπάρχει εγκεκριμένη τεχνική μελέτη με τα συναφή τοπογραφικά διαγράμματα με την οποία να καθορίζονται και να ρυθμίζονται τα περί κυκλοφορίας θέματα εντός λιμένων τοπικής σημασίας, όπως είναι εν προκειμένω της Αιγιάλης. Να έχουν δηλαδή συνταχθεί αναπτυξιακό πρόγραμμα και μελέτη διαχείρισης των χώρων στάθμευσης εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα τοπικής σημασίας.
  • Το γεγονός ότι θα ξεκινήσει άμεσα το εγκριθέν έργο της διαμόρφωσης της πλατείας της Αιγιάλης και άρα δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να ικανοποιηθούν τέτοιου είδους αιτήματα όπως είναι αυτό της εν λόγω Εταιρίας.

 
ΘΕΜΑ 5ο: (5ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 7.
Αίτημα κας Δεσποτίδη Καλλιόπης του Δημ. για υπόδειξη θέσης τοποθέτησης ενός πεπαλαιωμένου καϊκιού στο λιμάνι των Καταπόλων Αμοργού στα πλαίσια του προγράμματος ΄΄Καράβια που δεν φοβήθηκαν΄΄ το οποίο επιμελείται και πραγματοποιεί η εικαστικός Χριστιάννα Οικονόμου.
Περίληψη: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
1.Να ζητηθεί από την κα Δεσποτίδη Καλλιόπη να μας αναφέρει τις ακριβείς διαστάσεις του προς τοποθέτηση πεπαλαιωμένου καϊκιού σε σημείο στο λιμάνι των Καταπόλων και να επανυποβληθεί αίτημα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού προς το Λιμενικό Σταθμό Αμοργού για σχετική γνωμοδότηση στο οποίο – αίτημα – να αναφέρονται οι ακριβείς διστάσεις του προς τοποθέτηση πεπαλαιωμένου καϊκιού στο λιμάνι των Καταπόλων Αμοργού στα πλαίσια του προγράμματος ΄΄Καράβια που δεν φοβήθηκαν΄΄ και το προταθέν σημείο τοποθέτησής του το οποίο να είναι νότια από τα μπλόκια που υπάρχουν στο λιμάνι, απέναντι από το Ηρώο της Κοινότητας.

  1. Να επανέλθει το θέμα στο Δ.Σ. για συζήτηση και οριστική απόφαση.

Ο κ. Σίμος Σταμάτιος, μέλος του Δ.Σ. ψήφισε ΄΄παρών΄΄.

 
ΘΕΜΑ 6ο: (6ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 8.
Αίτημα του Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών Ελλάδος (Ο.Φ.Σ.Ε.) για υπόδειξη θέσης ελλιμενισμού των σκαφών τους κατά την προγραμματισμένη επίσκεψη στο νησί μας στις αρχές Μαϊου 2020.  
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:
1.Εγκρίνεται ως χώρος ελλιμενισμού των σκαφών του Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών Ελλάδος (Ο.Φ.Σ.Ε.) που θα επισκεφτεί το νησί μας στις αρχές Μαϊου 2020 η προβλήτα επί της παραλιακής οδού των Καταπόλων, χωρίς να πληρώσει λιμενικά τέλη ο εν λόγω Όμιλος.

  1. 2. Ο τρόπος πρόσδεσης να καθοριστεί σε συνεννόηση με τους ενδιαφερομένους, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα θέσεων πρόσδεσης τη συγκεκριμένη στιγμή της καταπλεύσεως των σκαφών του Ομίλου, προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα Καταπόλων΄΄.

Παρόντα μέλη:  Καραϊσκος Ελευθέριος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Σίμος Σταμάτιος, Θεολογίτης Μιχαήλ, Ψακής Ιωάννης του Νικήτα.

Απόντα μέλη:   —————————-

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ