ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.: 27/2019

Ημερομηνία πρόσκλησης: 24 – 12 – 2019

Ημερομηνία συνεδρίασης: 27-12-2019 ημέρα: Παρασκευή  και ώρα 18:00 μ.μ.

Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκε ένα (1) θέματα που υπήρχε στην Η.Δ.

ΘΕΜΑ 1ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 271/2019.

8η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2019.

Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Η Δημοτική Σύμβουλος κα Γαβαλά Άννα ψήφισε ΄΄παρών΄΄.

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γρίσπος Σταμάτιος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Βασσάλος Εμμανουήλ, Δεσποτίδη Καλλιόπη, Νομικού-Ψακή Δήμητρα, Λουδάρος Γεώργιος, Ψυχογυιού Ελευθερία, Γαβαλά Άννα, Παναγάκης Γεώργιος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Σπανός Θεόδωρος, Σίμος Σταμάτιος.

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Συνοδινός Ελευθέριος.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: ————————-

Απόντες πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Γαβαλάς Παύλος (Αιγιάλης), Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού), Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων).

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:   ——————–

Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων).

 Ο Πρόεδρος
 Γρίσπος Σταμάτιος