Πίνακας θεμάτων ΕΚΤΑΚΤΗΣ Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4365/2019.

ΑΡΙΘΜ.: 25/2019

Ημερομηνία πρόσκλησης: 10 – 12 – 2019

Ημερομηνία συνεδρίασης: 10-12-2019 ημέρα: Τρίτη  και ώρα 11:30 μ.μ.

Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκε ένα (1) θέμα της Ημερησίας Διάταξης για το οποίο έπρεπε να παρθεί άμεσα απόφαση από το Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 251/2019.

7η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2019                                          

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα:

1.Η δια περιφοράς έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, δεδομένου του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος:

1) Για να αποδοθούν εντός του 2019 οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και λοιπών του Δήμου Αμοργού στα ασφαλιστικά τους Ταμεία και στη Δ.Ο.Υ.

2) Για να πληρωθεί άμεσα η ΔΕΗ για τη συνέχιση του έργου (Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ από καφενείο Φωτοδότης έως Δημοτικό Σχολείο Χώρας), το οποίο αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει.

3) Για να πληρωθούν άμεσα οι συμμετέχοντες στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 που μέχρι τώρα δεν έχουν πληρωθεί.

4) Για να σταλεί όσο γίνεται γρηγορότερα η παρούσα απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έγκριση για να μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα από το Δήμο μας.

  1. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η 7η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού του Έτους 2019 στο σύνολό της.

Η Δημοτική Σύμβουλος Γιαννακοπούλου Ειρήνη ψηφίζει την Αναμόρφωση στο σύνολό της, αλλά με την προϋπόθεση να βρεθεί τρόπος – όπως ανέφερε – μέσα στην Αναμόρφωση να ενσωματωθούν για να πληρωθούν και τα υπόλοιπα λεφτά του συνεδρίου ΄΄ΥΠΕΡΙΑ΄΄.

Συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι (σε σύνολο 13 συμμετείχαν 13): Γρίσπος Σταμάτιος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Βασσάλος Εμμανουήλ, Δεσποτίδη Καλλιόπη, Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Λουδάρος Γεώργιος, Ψυχογυιού Ελευθερία, Γαβαλά Άννα, Συνοδινός Ελευθέριος, Παναγάκης Γεώργιος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Σίμος Σταμάτιος, Σπανός Θεόδωρος.

Μη συμμετέχοντες  Δημοτικοί Σύμβουλοι : ————–

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ