ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4365/2019.

ΑΡΙΘΜ.: 24/2019

Ημερομηνία πρόσκλησης: 5 – 12 – 2019

Ημερομηνία συνεδρίασης: 5-12-2019 ημέρα: Πέμπτη  και ώρα 14:00 μ.μ.

Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκε ένα (1) θέμα της Ημερησίας Διάταξης για το οποίο έπρεπε να παρθεί άμεσα απόφαση από το Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 250/2019.

Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο Αμοργού για το Έτος 2020.                                            

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα:

  1. 1. Η δια περιφοράς έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, δεδομένου του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος, λόγω του ότι η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ ζητούσε άμεση απάντηση έως και την 6η /12/2019.
  2. Εγκρίνει την παράταση – ανανέωση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμοργού και της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο Αμοργού για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 μέχρι 31-12-2020.

Συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι (σε σύνολο 13 συμμετείχαν 13: Γρίσπος Σταμάτιος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Βασσάλος Εμμανουήλ, Δεσποτίδη Καλλιόπη, Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Λουδάρος Γεώργιος, Ψυχογυιού Ελευθερία, Γαβαλά Άννα, Συνοδινός Ελευθέριος, Παναγάκης Γεώργιος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Σίμος Σταμάτιος, Σπανός Θεόδωρος.

Μη συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι : ————–

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ