ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.: 23/2019

Ημερομηνία πρόσκλησης: 20 – 11 – 2019

Ημερομηνία συνεδρίασης: 25-11-2019 ημέρα: Δευτέρα  και ώρα 18:00 μ.μ.
Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν εικοσιτρία (23) θέματα της Ημερησίας Διάταξης και έξι (6) θέματα Εκτός της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: (1ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 221/2019.

Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας με την ΕΕΑΑ Α.Ε για τη μεταφορά της συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ για το Έτος 2020.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα:

 • το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος
 • η τροποποίηση της από 25/09/2008 σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Αμοργού με την ΕΕΑΑ , προκειμένου να μεταφέρεται η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ Αττικής με ανάθεση από το Δήμο και κάλυψη του κόστους από την ΕΕΑΑ για το Έτος 2020. Κατά τα λοιπά να ισχύουν οι όροι της από 25/09/2008 σύμβασης συνεργασίας.
 • Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αμοργού για την υπογραφή της ανωτέρω τροποποίησης της σύμβασης.

ΘΕΜΑ 2ο: (2ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 222/2019.

Ορισμός νέων εκπροσώπων στην Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου ΄΄ Διαμόρφωση – ανάπλαση πλατείας Όρμου Αιγιάλης Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα:

 1. 1. Το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος.
 2. Ορίζει εκ νέου νέους εκπροσώπους στην Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου ΄΄Διαμόρφωση – ανάπλαση πλατείας Όρμου Αιγιάλης Αμοργού΄΄ τους:

– Βασσάλο Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Σίμο Σταμάτιο.

– Χάλαρη Γεώργιο, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με αναπληρωτή του τον κ. Κωβαίο Γεώργιο, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

– Ρούσσο Κων/νο, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με αναπληρωτή του την κα Πρέκα Ελένη, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 1. 3. Εξουσιοδοτεί το νέο Δήμαρχο Αμοργού κ. Καραΐσκο Ελευθέριο να υπογράψει την εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση.

ΘΕΜΑ 3ο: (3ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 223/2019.

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από Μινώα προς Λεύκες – Αγία Θέκλα Καταπόλων Αμοργού΄΄.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος και ο ΑΠΕ του έργου.

ΘΕΜΑ 4ο: (4ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 224/2019.

Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για την κίνηση των λογαριασμών Δημοσίων επενδύσεων (έργων) του Δήμου Αμοργού στην Τράπεζα της Ελλάδος και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αμοργού για την υπογραφή της δήλωσης ορισμού υπευθύνων των λογαριασμών.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα:

1.Το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος.

2.Ορίζει υπεύθυνη κίνησης και χειρισμού όλων των λογαριασμών του Δήμου Αμοργού στην Τράπεζα της Ελλάδος για όλα τα έργα που υπάρχουν και θα υπάρξουν στην πορεία την Ταμία του Δήμου Αμοργού κα Γιαννακού Μαρία.

3.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αμοργού κ. Καραϊσκο Ελευθέριο να υπογραφεί τη δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού (ΕΝΤΥΠΟ 1.Β, 1.Δ κ.λ.π) για όλα τα έργα που υπάρχουν και θα υπάρξουν.

ΘΕΜΑ 5ο: (5ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 225/2019.

Κατανομή Δ΄ Δόσης 2019 Τακτικής Κατανομής ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα:

 1. 1. Το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος.
 2. 2. Αποδέχεται την Δ΄ Δόση 2019 της Τακτικής Κρατικής Χρηματοδότησης (ΚΑΠ), ύψους 10.610,00 ευρώ, για τη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Αμοργού, σύμφωνα με την απόφαση κατανομής υπ’ αριθμ.63202/11-11-2019 (ΑΔΑ: Ω4Ε3465ΧΘ7-0ΓΖ) του ΥΠ. ΕΣ.
 3. Η κατανομή της προαναφερομένης δόσης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου ως εξής:

5.835,50€ για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 4.774,50€ για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 6ο: (6ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 226/2019.

Συμμετοχή του Δήμου Αμοργού στο πρόγραμμα ΄΄Καράβια που δεν φοβήθηκαν΄΄.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα:

 1. Το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος.
 2. Εγκρίνει την πρόταση για συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα “Καράβια που δε φοβήθηκαν”, το οποίο πραγματοποιεί και επιμελείται η εικαστικός Χριστιάννα Οικονόμου.
 3. Εγκρίνει την τοποθέτηση του τελευταίου καϊκιού του Προγράμματος στο ιστορικό, ναυτικά, λιμάνι των Καταπόλων της Αμοργού με το οποίο θα ολοκληρωθεί και το εν λόγω πρόγραμμα, σε θέση που θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του νησιού (Δήμο, Λιμεναρχείο κλπ).

4.Ο Δήμος Αμοργού να καλύψει τα έξοδα φιλοξενίας της σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης

ΘΕΜΑ 7ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 227/2019.

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης του Δημοτ. Προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2019.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 8ο: (2ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 228/2019.

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αμοργού & του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού΄΄  Έτους 2020.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 9ο: (3ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 229/2019.

Τροποποίηση Κανονισμού ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 10ο: (4ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 230/2019.

Ανακαθορισμός ή μη τελών φωτισμού – καθαριότητας του Δήμου για το Έτος 2020.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η διατήρηση των συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2020, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με την 6/2015 απόφαση του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 11ο: (5ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 231/2019.

Ανακαθορισμός ή μη τελών ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου για το Έτος 2020.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η διατήρηση των συντελεστών ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2020, σύμφωνα με τις προηγούμενες αποφάσεις 31/2007 και 139/2014 του Δημ. Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 12ο: (6ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 232/2019.

Ανακαθορισμός ή μη τελών και εισφορών του Δήμου  για το Έτος 2020.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η διατήρηση των συντελεστών τελών και εισφορών του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Δημ. Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 13ο: (7ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 233/2019

Κατανομή Γ΄ Δόσης 2019 Τακτικής Κατανομής ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η κατανομή της Γ΄ Δόσης 2019 της Τακτικής Κρατικής Χρηματοδότησης (ΚΑΠ), ύψους 10.610,00 ευρώ, για τη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του νησιού ως εξής:

5.835,50€ για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 4.774,50€ για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 14ο: (8ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 234/2019

Ενοικίαση οικοπέδου στην περιοχή ΄΄Εμποριοί΄΄ Αιγιάλης για εγκατάσταση διάθεσης λυμάτων Ποταμού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η ενοικίαση από το Δήμο κατάλληλου χώρου για την επέκταση του συστήματος διάθεσης λυμάτων Ποταμού στην περιοχή ΄΄Εμποριοί΄΄ Αιγιάλης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

ΘΕΜΑ  15ο: (9ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 235/2019

Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης και έγκριση εκτέλεσης του έργου ΄΄ Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Αιγιάλης Δήμου Αμοργού ΄΄.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου, καθώς και η εκτέλεση του έργου και η διενέργεια του διαγωνισμού του έργου, Προϋπολογισμού 2.560.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 16ο: (10ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 236/2019.

Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου ΄΄Επέκταση Νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού΄΄.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 17ο: (11ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 237/2019.

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΠ ΄΄Νότιο Αιγαίο΄΄ του έργου ΄΄Επέκταση νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού΄΄

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή αίτησης – πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π ΄΄Νότιο Αιγαίο΄΄.

ΘΕΜΑ 18ο: (12ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 238/2019.

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της πράξης ΄΄Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμοργού΄΄

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 19ο: (13ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 239/2019.

Ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του λογαριασμού που έχει ανοιχτεί στην Τράπεζα Ελλάδος για το έργο: ΄΄ Ολοκληρωμένη δράση ανάπλασης βυζαντινού οικισμού Χώρας Αμοργού (Αποκατάσταση κτιρίου Θόλου – Διαμόρφωση περιοχής πηγαδιών). 

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα ως διαχειριστής του λογαριασμού 2307/3118136700008015 που έχει ανοιχτεί στην Τράπεζα της Ελλάδος/Κατάστημα Νάξου, για το προαναφερόμενο έργο την Υπάλληλο και Ταμία του Δήμου Αμοργού κα Γιαννακού Μαρία, η οποία να κινεί τον παραπάνω λογαριασμό και να λαμβάνει αντίγραφα κίνησης και γενικά να εκτελεί κάθε συναλλαγή με την Τράπεζα της Ελλάδος σχετική με την διεκπεραίωση του έργου.

ΘΕΜΑ 20ο: (14ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 240/2019.

Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου(οικία) εκτός οικισμού ΄΄Καλοταρίτισσας΄΄ Τ.Κ. Αρκεσίνης. 

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα για οικιακή χρήση.

ΘΕΜΑ 21ο: (15ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 241/2019.

Διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης κατανάλωσης Έτους 2018 ακινήτου στην περιοχή Αγ.Τριάδα Τ.Κ. Αρκεσίνης.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η διαγραφή από τον λογαριασμό ύδρευσης κατανάλωσης Έτους 2018 της οφειλής που αντιστοιχεί στο 50% της αξίας των καταναλωθέντων 60κμ, ήτοι 31,18€ (28,20€ πλέον ΦΠΑ 13%).

ΘΕΜΑ 22ο: (16ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 242/2019.

Εισήγηση περί έγκρισης για ένταξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» και την υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμοργού».

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα:

Α. Η συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α σε σχολικές μονάδες» και να αποδεχθεί σε περίπτωση ένταξης τη σχετική χρηματοδότηση για την υλοποίηση της Πράξης: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμοργού» που θα αφορά στις σχολικές μονάδες: ΕΠΑΛ Αμοργού (ράμπα και αποχωρητήριο ΑΜΕΑ), Δημοτικό Σχολείο Χώρας (αποχωρητήριο ΑΜΕΑ), Νηπιαγωγείο Καταπόλων (ράμπα ΑΜΕΑ), Δημοτικό Σχολείο Καταπόλων (αποχωρητήριο ΑΜΕΑ), Δημοτικό Σχολείο Αρκεσίνης (ράμπα και αποχωρητήριο Α.Μ.Ε.Α) και Νηπιαγωγείο Αρκεσίνης (αποχωρητήριο ΑΜΕΑ).

Β. Να καλύψει ο Δήμος Αμοργού, σε περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξ’ ολοκλήρου, με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που θα προκύψει.

Γ.  Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αμοργού κ. Καραϊσκο Ελευθέριο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, να  υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται από την Πρόσκληση.

ΘΕΜΑ 23ο: (17ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 243/2019.

Παραλαβή οριστικής υδραυλικής μελέτης και επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης δεξαμενής ΄΄Κολοφάνας΄΄  Τ.Κ. Αρκεσίνης Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 24ο: (18ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 244/2019.

Παραλαβή οριστικής υδραυλικής μελέτης και επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης δεξαμενής ΄΄ Αγίου Παύλου΄΄  Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 25ο: (19ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 245/2019.

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμοργού στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων στάσεων. 

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα:

1) Η συμμετοχή του Δήμου Αμοργού στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»

2) Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εξ’ ολοκλήρου προμήθεια, ο Δήμος Αμοργού να καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.

ΘΕΜΑ 26ο: ( 20ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 246/2019.

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμοργού στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στα μικρά νησιά”. 

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα:

 1. Αποδέχεται τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ. 2529/17-07-2019 µε κωδικό ΝΑΙΓ87 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο». Άξονας Προτεραιότητας (5), ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε τίτλο «Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στα μικρά νησιά»
 2. Εγκρίνει τη συµµετοχή του Δήμου Αμοργού στο προαναφερόμενο Πρόγραµµα µε την κατάθεση πρότασης µε τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ»
 3. Εξουσιοδοτεί το Δήµαρχο Αμοργού κ. Καραΐσκο Ελευθέριο, ως νόµιµο εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηµατοδότησης, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο ή εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, για τις ανάγκες υποβολής και υλοποίησης της πρότασης και τη χρηµατοδότησή της, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρ. πρωτ. 2529/17-07-2019 µε κωδικό ΝΑΙΓ87 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 27ο: (21ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 247/2019.

Επικαιροποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμοργού και του Δήμου Αστυπάλαιας.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα:

Α) Η επικαιροποίηση της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αστυπάλαιας και του Δήμου Αμοργού, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.3852/2010, για να υποστηριχθεί ο Δήμος Αστυπάλαιας από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αμοργού για τη δημοπράτηση και υλοποίηση των παρακάτω έργων:

 1. 1. «Έργα προστασίας & αποκατάστασης οδοστρώματος υφιστάμενων δημοτικών δρόμων στο Δήμο Αστυπάλαιας ΄Ετους 2016» προϋπολογισμού 290.000,00 €
 2. «Διαμόρφωση κατασκευή τεχνικών έργων & ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στην περιοχή Άγιος Βασίλειος και Πρόβαρμα» Προϋπολογισμού 325.000,00 €

Β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αμοργού κ. Καραϊσκο Ελευθέριο για την υπογραφή της  τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας, για Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Αστυπάλαιας στα παραπάνω αναφερόμενα έργα.

Γ) Ορίζει το Δήμαρχο Αμοργού κ. Ελευθέριο Καραϊσκο ως εκπρόσωπο του Δήμου Αμοργού με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Γρίσπο ως μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 αυτής.

ΘΕΜΑ  28ο: (22ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 248/2019.

Αίτηση Δεσποτίδη Αντωνίου του Μάρκου για διαγραφή χρέους δικαιώματος ενταφιασμού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η διαγραφή ποσού €20,00 που αφορά χρέωση δικαιώματος    ενταφιασμού Έτους 2018, καθότι η εκταφή του  αποθανόντος Αρτέμη Νικολάου του Γεωργίου έγινε το 2017.

ΘΕΜΑ 29ο: (23ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 249/2019.

Αίτηση  Λουδάρου Εμμανουήλ του Μάρκου για διαγραφή χρέους δικαιώματος ενταφιασμού. /strong>

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η διαγραφή ποσού €20,00 που αφορά χρέωση δικαιώματος    ενταφιασμού Έτους 2018, καθότι η εκταφή της  αποθανούσας Λουδάρου Διανυσώς έγινε το 2017.

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι (σε σύνολο 13 ήταν 12 μέχρι τη συζήτηση και του 3ου θέματος στο οποίο αποχώρησε η κα Νομικού – Ψακή Δήμητρα): Γρίσπος Σταμάτιος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Βασσάλος Εμμανουήλ, Δεσποτίδη Καλλιόπη, Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Λουδάρος Γεώργιος, Ψυχογυιού Ελευθερία, Γαβαλά Άννα, Παναγάκης Γεώργιος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Σίμος Σταμάτιος, Σπανός Θεόδωρος.

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι (1): Συνοδινός Ελευθέριος, Νομικού – Ψακή Δήμητρα (από τη συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ. και μέχρι το τέλος της συνεδρίασης).

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων (3): Γαβαλάς Παύλος (Αιγιάλης), Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού), Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων).

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: ——————-

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων (1):   Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων).

Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  ———————-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ