ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘ.: 23/2017

Ημερομηνία πρόσκλησης: 13-11-2017

Ημερομηνία συνεδρίασης: 17-11-2017, ημέρα: Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ.

 

Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν δύο (2) θέματα Εκτός Ημερησίας Διάταξης και δέκα (10) θέματα που περιείχε η Ημερήσια Διάταξη.

 

ΘΕΜΑ 1ο:  (1ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 158/2017.

Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2017.

Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ρούσσος Νικήτας και Κωβαίος Μιχαήλ ψήφισαν ΄΄όχι΄΄.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σίμος Σταμάτιος, Πρέκας Δημήτριος και Γιαννακοπούλου Ειρήνη ψήφισαν ΄΄παρών΄΄.

 

ΘΕΜΑ 2ο: (2ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 159/2017.

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού του 2017- Γ΄ τρίμηνο.

Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ρούσσος Νικήτας, Κωβαίος Μιχαήλ και Πρέκας Δημήτριος ψήφισαν ΄΄όχι΄΄ με παρατήρηση.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σίμος Σταμάτιος και Γιαννακοπούλου Ειρήνη ψήφισαν ΄΄παρών΄΄.

 

ΘΕΜΑ (9ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 160/2017.

Στέγαση και σίτιση εκπαιδευτικών βάσει του νόμου υπ. αριθμ. 4483/ ΦΕΚ 107/31-07-2017/ τεύχος Α’.

Περίληψη: Το Δ.Σ αποφασίζει:

Με επτά (7) ψήφους: ΄΄Να συσταθεί Επιτροπή η οποία θα εξετάσει το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα του προβλήματος΄΄.

Με πέντε (5) ψήφους: ΄΄Να ψηφισθεί η εφαρμογή του Ν. 4483/2017 και να δημιουργηθεί Επιτροπή ένθεν και ένθεν των ενδιαφερομένων η οποία θα εξετάσει και να δημιουργήσει τις οικονομικές δυνατότητες και τις λεπτομέρειες και τον τρόπο χορήγησης των παροχών άμεσα΄΄.

ΘΕΜΑ (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 161/2017.

Ανακαθορισμός τελών φωτισμού-  καθαριότητας του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2018.

Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία:

1.Η διατήρηση των συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2018, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με την 6/2015 απόφαση του Δ.Σ. και συγκεκριμένα:

 

Κατηγορία Χώρων Τιμή ανά τμ
Οικιακή Χρήση1,023€
Επαγγελματική Χρήση1,793€
Ακάλυπτοι χώροι ξενοδοχείων1,10€
Ακάλυπτοι χώροι μαντρών οικοδομικών υλικών2,20€
Ακάλυπτοι χώροι ενοικιαζόμενων δωματίων, εστιατορίων, καφετεριών, κ.λ.π.0,50€

 

2) Η μείωση 50% των τελών καθαριότητας και φωτισμού για πέντε χρόνια για τις οικογένειες που τα μέλη τους είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δ. Αμοργού και θα αποκτήσουν τέκνα μέσα στο 2018.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ρούσσος Νικήτας, Κωβαίος Μιχαήλ και Πρέκας Δημήτριος ψήφισαν ΄΄όχι΄΄ και κατέθεσαν  παρατήρηση για τα πρακτικά επί του θέματος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σίμος Σταμάτιος ψήφισε ΄΄παρών΄΄.

 

ΘΕΜΑ (2ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 162/2017.

Ανακαθορισμός τελών ύδρευσης – αποχέτευσης  του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2018.

Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

Τη διατήρηση των συντελεστών ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2018, όπως αναφέρονται στις αποφάσεις 31/2007 και 139/2014 του Δ.Σ., με την προσθήκη της απαλλαγής από τα τέλη ύδρευσης -αποχέτευσης του οικιακού τιμολογίου για πέντε χρόνια, των οικογενειών που τα μέλη τους είναι μόνιμοι κάτοικοι και Δημότες Αμοργού και θα αποκτήσουν τέκνα από το 2018 και μετά, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 139/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου μας και την εξομείωση των συντελεστών για επαγγελματικά και τουριστικά πλοία σε 6,00/μ3΄΄.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ρούσσος Νικήτας και Κωβαίος Μιχαήλ ψήφισαν ΄΄όχι΄΄ με παρατήρηση που κατέθεσαν για τα πρακτικά επί του θέματος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σίμος Σταμάτιος και Πρέκας Δημήτριος ψήφισαν ΄΄παρών΄΄.

ΘΕΜΑ (3ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 163/2017.

Ανακαθορισμός τελών φόρων και εισφορών του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2018.

Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ρούσσος Νικήτας, Κωβαίος Μιχαήλ και Πρέκας Δημήτριος ψήφισαν ΄΄όχι΄΄. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σίμος Σταμάτιος ψήφισε ΄΄παρών΄΄.

 

ΘΕΜΑ  4ο: (3ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 164/2017.

2η Παράταση του έργου «Κατασκευή  αποχέτευσης στον Άνω Ποταμό».

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου ΄΄Κατασκευή αποχέτευσης στον άνω Ποταμό ΄΄ κατά 3 μήνες, δηλαδή έως 1-3-2018.

 

ΘΕΜΑ  (5ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 165/2017.

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δ.Λ.Τ Νάξου για την «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κωβαίος Μιχαήλ και Σίμος Σταμάτιος ψήφισαν ΄΄Ναι΄΄ με την προϋπόθεση να ανακληθεί η 175/2011 απόφαση του Δ.Σ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούσσος Νικήτας ψήφισε ΄΄παρών΄΄ με παρατήρηση που κατέθεσε για τα πρακτικά επί του θέματος.

                                

ΘΕΜΑ (6ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 166/2017.

Παραλαβή μελέτης συλλογής και καταγραφής στοιχείων για το προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας της Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η παραλαβή της μελέτης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ρούσσος Νικήτας και Κωβαίος Μιχαήλ ψήφισαν ΄΄όχι΄΄ με παρατήρηση που κατέθεσαν για τα πρακτικά επί του θέματος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σίμος Σταμάτιος ψήφισε ΄΄παρών΄΄.

 

ΘΕΜΑ (7ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 167/2017.

Συμμετοχή του Δήμου Αμοργού σε δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης σύγχρονου οδοφωτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα

 

ΘΕΜΑ (8ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 168/2017.

Αίτηση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης για εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών από COSMOTE.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

 

ΘΕΜΑ (10ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 169/2017.

Αίτηση κ. Χιωτίνη Νικολάου για σύνδεση κτίσματος ιδιοκτησίας του με το  δίκτυο ύδρευσης εκτός του οικισμού Θολαρίων Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

 

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Χάλαρη Παναγιώτα, Καραίσκος Ελευθέριος, Συνοδινός Ελευθέριος, Ψυχογυιός Παναγιώτης, Γρίσπος Κων/νος, Βασσάλος Νικόλαος, Πράσινος Νικόλαος, Ρούσσος Νικήτας, Κωβαίος Μιχαήλ, Σίμος Σταμάτιος, Πρέκας Δημήτριος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη (προσήλθε στη συνεδρίαση κανονικά και ήταν παρούσα στη συζήτηση των δύο εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα από τα θέματα της ημερησίας διάταξης και στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης το οποίο συζητήθηκε πρώτο από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης).

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γαβαλά Άννα, Γιαννακοπούλου Ειρήνη (προσήλθε στη συνεδρίαση κανονικά, αλλά αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση των δύο εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα από τα θέματα της ημερησίας διάταξης και του ενάτου (9ου) θέματος της Ημερησίας Διάταξης το οποίο συζητήθηκε πρώτο από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης και ήταν απούσα στη συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων της Η.Δ.).

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Γαβαλάς Παύλος (Αιγιάλης), Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού), Λιούτας Γεώργιος (Καταπόλων).

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: —————-

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: —————–

Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:)Πατηνιώτη Σοφία (Αρκεσίνης),Μαρίνης Αντώνιος(Θολαρίων), Οικονομίδης Λάμπρος(Βρούτση).

 

 

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 

 

ΧΑΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ