ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.: 22/2019

Ημερομηνία πρόσκλησης: 20 – 11 – 2019

Ημερομηνία συνεδρίασης: 25-11-2019 ημέρα: Δευτέρα  και ώρα 17:30 μ.μ.

Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκε ένα (1) θέμα που υπήρχε στην Η.Δ.

ΘΕΜΑ 1ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 220/2019.

Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Αμοργού Έτους 2020.                                           

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα σε όλα του τα σημεία. Θετικά ψήφισαν και οι Προέδροι/ Εκπρόσωπος Τ.Κοινοτήτων.

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι (σε σύνολο 13 ήταν 12): Γρίσπος Σταμάτιος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Βασσάλος Εμμανουήλ, Δεσποτίδη Καλλιόπη, Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Λουδάρος Γεώργιος, Ψυχογυιού Ελευθερία, Γαβαλά Άννα, Παναγάκης Γεώργιος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Σίμος Σταμάτιος, Σπανός Θεόδωρος.

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι (1): Συνοδινός Ελευθέριος.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων (3): Γαβαλάς Παύλος (Αιγιάλης), Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού), Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων).

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: ——————-

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων (1):   Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων).

Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  ———————-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ