ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.: 20/2019

Ημερομηνία πρόσκλησης: 20 – 09 – 2019

Ημερομηνία συνεδρίασης: 20-11-2019 ημέρα: Τετάρτη  και ώρα 13:00 μ.μ.

Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκε ένα (1) θέμα που υπήρχε στην Η.Δ.

ΘΕΜΑ 1ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 218/2019.

Γνωμοδότηση για επανίδρυση τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας, ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου στο ΕΠΑΛ Αμοργού.                                              

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα   η επαναλειτουργία του τομέα “Υγείας – Πρόνοιας – ευεξίας”  (Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου στο ΕΠΑΛ Αμοργού.

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γρίσπος Σταμάτιος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Βασσάλος Εμμανουήλ, Δεσποτίδη Καλλιόπη, Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Λουδάρος Γεώργιος, Ψυχογυιού Ελευθερία, Γαβαλά Άννα, Παναγάκης Γεώργιος, Συνοδινός Ελευθέριος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Σίμος Σταμάτιος, Σπανός Θεόδωρος.

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: ————————————-

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: ———————-

Απόντες πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Γαβαλάς Παύλος (Αιγιάλης), Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού), Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων).

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:   ——————–

Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων).

Ο Πρόεδρος
 Γρίσπος Σταμάτιος