ΑΡΙΘ.: 2/2020
Ημερομηνία πρόσκλησης: 03-2-2020
Ημερομηνία συνεδρίασης: 7-2-2020, ημέρα: Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
 
Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν τρία (3) θέματα της Ημερησίας Διάταξης.
 
ΘΕΜΑ 1ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης:3.
Προγραμματισμός εκδηλώσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού(ΔΗ.Κ.Ε.Α) Έτους 2020.
Περίληψη:Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων Έτους 2020 της ΔΗ.Κ.Ε.Α, χωρίς καμία τροποποίηση, καθώς και τις σχετικές πιστώσεις που θα διατεθούν για την υλοποίησή τους, το οποίο έχει ως εξής:

Φεβρουάριος 2020 : Αθλητική Δραστηριότητα ΄΄ΑΜΟLA’’– Συνδιοργάνωση με τον Φυσιολατρικό – Περιπατητι-κό Σύλλογο ΄΄ΠΑΛΑΙΑ ΣΤΡΑΤΑ΄΄

Φεβρουάριος έως Μάϊο 2020 : (μία Κυριακή του κάθε μήνα – δίωρη απασχόληση). Παιδικό θεατρικό εργαστήριο από τις ΝΟΜΑΔΕΣ ΑRTCORE – Διοργάνωση – χρηματοδότηση ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Φεβρουάριος έως Απρίλιο 2020: (μία φορά την εβδομάδα). Βιωματικό θεατρικό εργαστήριο ενηλίκων από τις ΝΟΜΑΔΕΣ ΑRTCORE – Διοργάνωση – χρηματοδότηση ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Φεβρουάριος έως Απρίλιο 2020: (μία φορά την εβδομάδα για τρείς μήνες) – Θεατρικό εργαστήριο εφήβων από τις ΝΟΜΑΔΕΣ ΑRTCORE – Διοργάνωση – χρηματοδότηση ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Φεβρουάριος έως Μάρτιο 2020 : Δημιουργία παιδικής θεατρικής παράστασης από ενήλικες. Υλοποίηση από τις ΝΟΜΑΔΕΣ ΑRTCORE – Διοργάνωση – χρηματοδότηση ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Μάρτιος  2020: Διδασκαλία της υφαντικής τέχνης σε αργαλειό και σε τελάρο επί καθημερινής βάσεως.

Μάϊο 2020 : Συνδιοργάνωση και οικονομική υποστήριξη από τη ΔΗ.Κ.Ε.Α του 3ου αγώνα τρεξίματος Τrail Challenge στην Αμοργό. Συνδιοργάνωση τον Φυσιολατρικό – Περιπατητικό Σύλλογο «Παλιά Στράτα».

Σεμινάρια φωτογραφίας : (2 με 3 φορές την εβδομάδα) – Διοργάνωση – χρηματοδότηση ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Πολιτιστική εκδήλωση πατρός Αντωνίου Δεσποτίδη: Διοργάνωση – χρηματοδότηση ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Μουσική εκδήλωση – Συναυλία : η υλοποίησή της  και η επιλογή καλλιτεχνών θα προσδιοριστεί στην πορεία.

Ιούνιος 2020: Γαστρονομικό Φεστιβάλ στην Αμοργό σε συνεργασία Δήμου – Περιφέρειας και ΔΗΚΕΑ – Μερική χρηματοδότηση ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Έξοδα προβολής ιστοσελίδας: Προβολή του Δήμου μας σε θέματα γαστρονομίας – Χρηματοδότηση ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Σεπτέμβριος 2020:  Συνδιοργάνωση και οικονομική ενίσχυση του ‘’AUTHENTIC BIG BLUE’’.

Νοέμβριος 2020 :  ΥΠΕΡΙΑ 2020 – Χρηματοδότηση από ΔΗΚΕΑ.

 
ΘΕΜΑ 2ο: (2ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 4
Αίτημα προς το Δήμο Αμοργού για Γραμματειακή υποστήριξη της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.ΚΕ.Α).
Περίληψη: Αποφασίζει  ομόφωνα:

Την αποστολή σχετικού αιτήματος προς το Δήμο Αμοργού για τη διάθεση υπαλλήλου με καθήκοντα τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της ΔΗ.Κ.Ε.Α., λόγω έλλειψης προσωπικού στην Επιχείρηση.

 
ΘΕΜΑ 3ο: (3ο  Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 5
Ορισμός εκπροσώπου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α) στη συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για θέματα γαστρονομίας.
Περίληψη: Αποφασίζει  ομόφωνα.
Ορίζει ως εκπρόσωπο στη συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για θέματα γαστρονομίας από πλευράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α) τον κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο, μέλος του Δ.Σ.
 
Παρόντα μέλη:
Γρίσπος Περικλής τ. Ιωάννου, Ψυχογυιός Παναγιώτης, Γρίσπος Σταμάτιος, Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Κουντουρούπη Ελένη, Δεσποτίδης Ευάγγελος, Χαρτοφύλακα Σοφία.

Απόντα μέλη: ———————–

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α
ΓΡΙΣΠΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ