ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΙΘ.: 16/2018
Ημερομηνία πρόσκλησης: 24-8-2018
Ημερομηνία συνεδρίασης: 29-8-2018, ημέρα: Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν ένα (1) θέμα  Εκτός Ημερησίας Διάταξης και εικοσιένα (21) θέματα της Ημερησίας Διάταξης. Η συζήτηση των θεμάτων της Η.Δ. ξεκίνησε από το 18ο θέμα, για το λόγο που αναφέρεται στην απόφαση του θέματος.

ΘΕΜΑ 1ο: (1οΕκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 142

Κατανομή Γ΄ Δόσης 2018 Τακτικής χρηματοδότησης ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

 

ΘΕΜΑ 2ο: (18ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 143

Αίτηση Νομικού Παρασκευά και Γεωργιάδου Φωτεινής για απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της οικίας τους στα Θολάρια Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της εισόδου της οικίας των Νομικού Παρασκευά και Γεωργιάδου Φωτεινής στο πάρκινγκ Θολαρίων για να είναι δυνατή η διέλευση πεζών και η τοποθέτηση σχετικής πινακίδας.

 

ΘΕΜΑ 3o: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 144

5η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2018.

Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ρούσσος Νικήτας και Πρέκας Δημήτριος ψήφισαν ΄΄όχι΄΄. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Στρατουδάκης Θεόδωρος ψήφισε ΄΄παρών΄΄.

 

ΘΕΜΑ  4ο: (2ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 145

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης εκτέλεσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού του 2018 – Β΄ τρίμηνο.   

Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούσσος Νικήτας ψήφισε ΄΄όχι΄΄.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πρέκας Δημήτριος και Στρατουδάκης Θεόδωρος ψήφισαν ΄΄παρών΄΄.

          

ΘΕΜΑ 5ο: (3ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 146

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας ΄΄Προμήθεια Ιατρικού εξολισμού των Περιφερειακών ιατρείων Καταπόλων και Αιγιάλης Αμοργού΄΄.

Περίληψη: Ομόφωνα αποσύρεται για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 6ο: (4ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης:147

Παραλαβή μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: ΄΄Βελτίωση – Κατασκευή δρόμου Θολάρια – Άγ. Ιωάννης Θολαρίων Αμοργού΄΄.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

 

ΘΕΜΑ 7ο : (5ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης:148

Παραλαβή μελέτης σκοπιμότητας για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στην Αρκεσίνη Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

 

ΘΕΜΑ 8ο: (6ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 149

Παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για τη κατασκευή του έργου: ΄΄Βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από Μινώα προς Λεύκες – Αγ. Θέκλα Καταπόλων Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

 

ΘΕΜΑ 9ο : (7ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 150

Επιλογή του οικοπέδου της κας Τσίπη Μαρίας στη θέση ΄΄Ρυακάκι΄΄ Ποταμού Αιγιάλης Αμοργού για αγορά από το Δήμο για τη δημιουργία Δημοτικού δρόμου και σύσταση Επιτροπής για την εκτίμηση κόστους αγοράς.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα: 1. Ότι το οικόπεδο της κας Τσίπη Μαρίας είναι το μόνο κατάλληλο για τη δημιουργία Δημοτικού δρόμου στην περιοχή ΄΄Ρυακάκι΄΄ Ποταμού Αιγιάλης.

  1. 2. Η αγορά λωρίδας πλάτους 5,0 μ. από το προαναφερόμενο οικόπεδο της κας Τσίπη.
  2. Συστήνει Επιτροπή εκτίμησης τιμήματος αγοράς τμήματος του εν λόγω οικοπέδου – λωρίδας πλάτους 5,00 μ., με τα εξής μέλη:

Α. Καραϊσκο Ελευθέριο, Δημοτικό Σύμβουλο.

Β. Γαβαλά Παύλο, Πρόεδρο της Τ.Κ.Αιγιάλης.

Γ. Χάλαρη Γεώργιο, Δημοτικό Υπάλληλο.

 

ΘΕΜΑ 10ο: (8ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 151

Ορισμός μέλους στην επιτροπή καταλληλότητας οικοπέδου για την επέκταση Νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού και ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού σχολείου Καταπόλων Αμοργού. 

Περίληψη: Ορίζεται ομόφωνα  ο Δημοτικός Σύμβουλος Καραϊσκος Ελευθέριος με αναπληρωτή του τη Δημοτική Σύμβουλο Γαβαλά Άννα.

 

ΘΕΜΑ 11ο: (9ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 152

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμασης έργων των ΟΤΑ» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμασης έργων των ΟΤΑ» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση των μελετών που αφορούν στα παρακάτω έργα, συνολικής δαπάνης (85.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m3/d στην περιοχή της Αρκεσίνης της νήσου Αμοργού.
  • Βελτίωση δρόμου προς περιοχή ‘’Ραχούλα’’ οικισμού Αρκεσίνης.
  • Βελτίωση δρόμου ‘’Περιστεριά – Χώρα’’.
  • Αγροτική οδοποιία ‘’Αρκεσίνη – Γωνιά (προς δεξαμενή)’’.

συνολικής δαπάνης (85.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ρούσσος Νικήτας και Καραϊσκος Ελευθέριος ψήφισαν ΄΄Ναι΄΄ με παρατήρηση.

 

ΘΕΜΑ 12ο: (10ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 153

Κατάταξη και πιστοποίηση του Δημοτικού Κάμπινγκ Καταπόλων σε κατηγορία αστέρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούσσος Νικήτας ψήφισε ΄΄όχι΄΄ με προφορική παρατήρηση.

 

ΘΕΜΑ 13ο: (11ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 154

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – αναβάθμιση των Περιφερειακών Ιατρείων Καταπόλων και Αιγιάλης Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

 

ΘΕΜΑ 14ο: (12ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 155

Επιχορήγηση του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου ΄΄Αρχαία Αρκεσίνη΄΄.

Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η επιχορήγηση του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου “ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΚΕΣΙΝΗ” με το ποσόν των χιλίων εννιακοσίων πενήντα (1.950,00) ευρώ για τους λόγους που αναφέρονται στην απόφαση.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στρατουδάκης Θεόδωρος, ψήφισε ΄΄όχι΄΄.

 

ΘΕΜΑ 15ο: (13ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 156

Διαγραφή οφειλής λογαριασμού ύδρευσης Έτους 2015.                                              

Περίληψη: Ομόφωνα αποσύρεται για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.                                             

 

ΘΕΜΑ 16ο: (14ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 157

Γνωμοδότηση για υδροδότηση Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου, εκτός οικισμού Θολαρίων Τ.Κ. Θολαρίων Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

 

ΘΕΜΑ 17ο: (15ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 158

Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.906,00€ από τον ΚΑ 00.6433 για την πληρωμή εξόδων παράθεσης γεύματος στους ιστιοπλόους του 55ου Ράλλυ Αιγαίου 2018.

Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ρούσσος Νικήτας και Στρατουδάκης Θεόδωρος ψήφισαν ΄΄όχι΄΄. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πρέκας Δημήτριος ψήφισε ΄΄παρών΄΄.

ΘΕΜΑ 18ο: (16ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης:159

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας τηλεοπτικού συνεργείου της ΕΡΤ για την προβολή των ιστιοπλοϊκών αγώνων “Ράλλυ Αιγαίου 2018”. 

Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ρούσσος Νικήτας και Στρατουδάκης Θεόδωρος ψήφισαν ΄΄όχι΄΄. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πρέκας Δημήτριος ψήφισε ΄΄παρών΄΄.

 

ΘΕΜΑ 19ο: (17ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 160

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας από την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί της Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ρούσσος Νικήτας και Στρατουδάκης Θεόδωρος ψήφισαν ΄΄όχι΄΄.

 

ΘΕΜΑ 20ο: (19ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 161

Συμμετοχή του Δήμου Αμοργού στο φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας ΄΄Νικόλαος Τσελεμεντές΄΄ στη Σίφνο.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα με διάθεση ποσού χιλίων(1.000) ευρώ.

 

ΘΕΜΑ 21ο: (20ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 162

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή συνοδών έργων για τη μονάδα αφαλάτωσης Αιγιάλης Αμοργού».

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

 

ΘΕΜΑ 22ο: (21ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 163

Συμμετοχή του Δήμου στο 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αμοργού.

Περίληψη: : Ομόφωνα αποσύρεται και θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.                                                                                            

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Γαβαλά Άννα, Χάλαρη Παναγιώτα, Καραίσκος Ελευθέριος Συνοδινός Ελευθέριος, Ψυχογυιός Παναγιώτης, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Ρούσσος Νικήτας, Πρέκας Δημήτριος, Στρατουδάκης Θεόδωρος.
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Βασσάλος Νικόλαος, Πράσινος Νικόλαος, Σίμος Σταμάτιος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:  Λιούτας Γεώργιος (Καταπόλων).
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Γαβαλάς Παύλος(Αιγιάλης), Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού).
Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Πατηνιώτη Σοφία (Αρκεσίνης), Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων).
Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  Οικονομίδης Λάμπρος(Βρούτση).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΛΑΡΗ