ΑΡΙΘ.: 2/2020
Ημερομηνία πρόσκλησης: 07-02-2020
Ημερομηνία συνεδρίασης: 7-2-2020, ημέρα: Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.

 
Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκε ένα (1) θέμα  της Ημερησίας Διάταξης.
 
ΘΕΜΑ 1ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 2.
Απόφαση Δ.Σ. για τοποθέτηση απινιδωτή στο Λιμενικό Σταθμό Καταπόλων Αμοργού.
Περίληψη: Αποφασίζει ομόφωνα:

  1. Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος.
  2. Εγκρίνει την τοποθέτηση του Απιδινωτή που ζητά το Κ.Υ. Αμοργού στο σημείο που έχει υποδείξει ο Λιμενικός Σταθμός Αμοργού. Η τοποθέτησή ενός τέτοιου μηχανήματος σε κατάλληλο σημείο θα αποβεί σωτήρια για πολλούς συνανθρώπους μας με καρδιακά προβλήματα και θα προλάβει δυσάρεστες καταστάσεις.
  3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ.Α κ. Καραΐσκο Ελευθέριο, Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

 
Παρόντα μέλη:  Καραϊσκος Ελευθέριος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Παναγάκης Γεώργιος, Σίμος Σταμάτιος, Θεολογίτης Μιχαήλ, Ψακής Ιωάννης του Νικήτα,  Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος – Προϊστάμενος του Λ.Σ. Καταπόλων.
Απόντα μέλη:   —————————-

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ