ΑΡΙΘΜ.: 1/2020
Ημερομηνία πρόσκλησης: 14 – 01 – 2020
Ημερομηνία συνεδρίασης: 15-01-2020 ημέρα: Τετάρτη  και  ώρα  11:00 π.μ.
 
Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκε ένα (1) θέμα της Ημερησίας Διάταξης για το οποίο έπρεπε να παρθεί άμεσα απόφαση από το Δ.Σ.
 
ΘΕΜΑ 1ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 1/2020.
Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Αμοργού και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση του έργου ΄΄Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Όρμου Αιγιάλης και Λαγκάδας και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) περιοχής Αιγιάλης Δήμου Αμοργού΄΄. 

 
Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα:

  1. Το κατεπείγον της συνεδρίασης του Δ.Σ. και της συζήτησης του θέματος.
  2. 2. Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αμοργού κ. Καραΐσκου Ελευθέριου να υπογράψει εκ μέρους του Δήμου Αμοργού την πρόσθετη πράξη του υπ’ αριθμ.21063/31-10-2019 δανειστικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Νάξου Μαρίας Πρασίνου του Κων/νου για τη χορήγηση επενδυτικού δανείου μέσω του προγράμματος ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι΄΄ (άρθρο 69 του Ν.4509/2017).
  3. 3. Η ανάθεση στη Συμβολαιογράφο Νάξου κα Μαρία Πρασίνου του Κων/νου της σύνταξης του ανωτέρω συμβολαίου.

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γρίσπος Σταμάτιος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Βασσάλος Εμμανουήλ, Δεσποτίδη Καλλιόπη, Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Λουδάρος Γεώργιος, Ψυχογυιού Ελευθερία, Συνοδινός Ελευθέριος, Γαβαλά Άννα, Παναγάκης Γεώργιος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Σίμος Σταμάτιος, Σπανός Θεόδωρος.

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι :    ——————-

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων : ————————–

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Γαβαλάς Ιωάννης (Αιγιάλης), Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού), Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων).

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων :   ——————–

Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων).

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ