ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ1-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Δ.ΑΜΟΡΓΟΥ