ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2020