Επειδή παρουσιάστηκαν μεμονωμένα περιστατικά τραυματισμού επισκεπτών στις περιπατητικές διαδρομές στην Αμοργού και αλλού, σας ενημερώνουμε ότι απαιτείται ιδιαιτέρα προσοχή όταν πεζοπορείτε στα μη σηματοδοτημένα μονοπάτια. Τα σηματοδοτημένα μονοπάτια επί του παρόντος είναι οκτώ (8).

Ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται από τους επισκέπτες μας όταν περιπατούν προς την Μικρή Γλυφάδα και τα Χάλαρα λόγω της επικινδυνότητας αυτών των μη σηματοδοτημένων μονοπατιών. Συνιστούμε να είναι πάντοτε σ’ αυτές τις μη σηματοδοτημένες διαδρομές τουλάχιστον δύο περιπατητές μαζί και να έχουν σε λειτουργία τα κινητά τους τηλέφωνα με μπαταρίες φορτισμένες.

Σε περίπτωση ατυχήματος να καλούν το Κέντρο Υγείας στο τηλέφωνο 22850 71207, στο Λιμεναρχείο 22850 71259, στην Αστυνομία 22850 71210 και στο Δήμο ώρες εργασίας στο τηλέφωνο 22853 60201 ή 22853 60230 ή 22853 60224.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

Due to some incidents with visitors on the footpaths and elsewhere, we would like to inform you that particular attention is required when walking on paths that are still not indicated by signs.There are eight (8) designated footpaths on Amorgos at the moment.

Visitors should pay particular attention when walking to “Mikri Vlychada” and to “Chalara” area, because of the high risk of injury on those non-designated footpaths. We recommend that there should be at least two hikers together on those specific footpaths, with their mobile phones charged and in operation.

In case of an emergency, call the local Medical Center: +302285071207, or the Port Police: +302285071259, or the Police Station: +302285071210, or the Municipality of Amorgos, at working hours: +302285360201, +302285360230, +302285360224.

MUNICIPALITY OF AMORGOS