ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε
παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων στους
δασικούς χάρτες για 45 ημέρες ακόμη. Έτσι, η νέα
καταληκτική ημερομηνία είναι πλέον η 15 η Ιουλίου
2022 και αφορά την υποβολή αντιρρήσεων επί των
δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του 2021
για τους οποίους η προθεσμία υποβολής
αντιρρήσεων εκπνέει στις 31 Μαΐου.