Απόφαση ΔΣ για παράταση εξόφλησης λογαριασμών έως 21-10-2023