Με την υπ’ αρ. πρ. 1292 /05-11-2021απόφαση του Δημάρχου Αμοργού, Λευτέρη Καραΐσκου, παρατείνεται η θητεία των Αντιδημάρχων Δήμου Αμοργού  μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2022.

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Κοινόχρηστων Χώρων και Τεχνικών Έργων: Κωνσταντίνος Γρίσπος

 Αντιδήμαρχος Τουριστικής, Πολιτιστικής Προβολής και Κοινωνικής Πρόνοιας: Καλλιόπη Δεσποτίδη

Αντιδήμαρχος Ύδρευσης, Εκπαίδευσης και Πολιτικής Προστασίας: Εμμανουήλ Βασσάλος

Αναλυτικά η απόφαση

6ΧΤΨΩΨΡ-Ξ5Τ