Η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε σε απόφαση της στις 17/12/1999 ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών για να αναδείξει ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα. Οι διαστάσεις του προβλήματος είναι σοβαρότατες και στην χώρα μας όπως φαίνεται από τα υπάρχοντα στοιχεία! Η άσκηση βίας κατά των γυναικών αποτελεί μια από τις συνηθέστερες και βαθιά ριζωμένες ανά τον κόσμο παραβιάσεις των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου! Η βία κατά των γυναικών είναι πολυμορφική και απαιτεί την συνεργασία όλων των επικείμενων φορέων και συχνότερη ενημέρωση του κοινού! Χρειάζεται όλοι να κινητοποιηθούμε και να προστατεύσουμε όσες το έχουν ανάγκη έτσι ώστε να εκριζωθεί η έμφυλη βία!

Η βία κατά των γυναικών είναι βία κατά ολόκληρης της ανθρωπότητας και δεν θα έπρεπε να έχει θέση πουθενά στον κοσμο!