ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ2-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Δ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ