ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ2-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ Δ.ΑΜΟΡΓΟΥ