Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2020

 

Βρείτε εδώ τον αναλυτικό ονομαστικό πίνακα των υποψηφίων, τον προσωρινό πίνακα των επιτυχόντων και των απορριπτέων της

σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 2/2020) του Δήμου Αμοργού για το Δημοτικό κάμπινγκ Καταπόλων:

Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων ΣΟΧ 2/2020

Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων ΣΟΧ 2/2020

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων ΣΟΧ 2/2020