ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ3-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Δ.ΑΜΟΡΓΟΥ - ΥΕ - β΄