Ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας  – ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων της ΣΟΧ3/2023 ανακοίνωσης του Δήμου Αμοργού.
Υποβολή ενστάσεων από αύριο 19/10/2023 και για δέκα ημερολογιακές ημέρες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ – ΥΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ – ΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ – ΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ