Σας ανακοινώνουμε τους (προσωρινούς) πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας καθώς και τον πίνακα απορριπτέων της ΣΟΧ 1/2024 ανακοίνωσης του Δήμου Αμοργού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1-2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ – ΣΥΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΔΕ – ΣΥΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΥΕ – ΣΥΝ_1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΔΕ – ΣΥΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΥΕ – ΣΥΝ

Οι ενστάσεις ξεκινούν από αύριο 6/7/2024 έως και 15/7/2024.