Πίνακας Προσωρινών Επιτυχόντων ΣΟΧ 1/2020

Βρείτε εδώ τον αναλυτικό ονομαστικό πίνακα των υποψηφίων και τον προσωρινό πίνακα των επιτυχόντων της σύμβασης
εργασίας ορισμένου χρόνου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού (ΣΟΧ 1/2020):

Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων

Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων Κατά Σειρά