Ανακοινώνεται ο πίνακας επιτυχόντων υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού.

Η υποβολή ενστάσεων ξεκινάει από αύριο Τετάρτη 26/06/2024 έως και Παρασκευή 05/07/2024.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ