Ανακοινώνεται ο πίνακας επιτυχόντων υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού.

Η υποβολή ενστάσεων ξεκινάει από αύριο 22/08/2023 και για δέκα ημέρες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ