Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2020 ολοκληρώθηκε με τον τέταρτο δολωματικό ψεκασμό, ο οποίος ξεκίνησε στις 14/09/2020 και είχε διάρκεια οκτώ εργάσιμες μέρες. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ψεκασμοί διάρκειας οκτώ ημερών. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και οι ελκυστικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εγκεκριμένες από το ΥΠ.Α.Α
Επίσης η συγκομιδή ελαιοκάρπου για την παραγωγή βρώσιμων ελιών αλλά και ελαιολάδου επιτρέπετε να ξεκινήσει μετά τις 8 Οκτωβρίου 2020 (15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας ημέρας των δολωματικών ψεκασμών).
Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Βασσάλο, Γιώργο Πάσσαρη και Γιώργο Γαβαλά για την πολύτιμη βοήθειά τους στην τοποθέτηση των δακοπαγίδων.