Ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας προσληφθέντων ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στο Δήμο Αμοργού με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – 2023 – 2024