Σας ανακοινώνουμε ότι το έργο συμπλήρωσης της αποχέτευσης στον Άνω Ποταμό, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου , επερατώθη και οι περίοικοι μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης.

Θερμές ευχαριστίες στο κ. Μάρκο Ρούσσο, την Ποθητή Ρούσσου και τον Πατέρα Ειρηναίο, οι οποίοι επέτρεψαν την διέλευση των σωλήνων αποχέτευσης μέσα από την ιδιοκτησία τους.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ