Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου στο νεοσυσταθέν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού, σύμφωνα με την διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που δημοσιέυθηκε στο ΦΕΚ Β’1439/16-4-2020, το σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής που υπογράφτηκε από τους προέδρους των δύο Νομικών Προσώπων, τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Γ. Παπαθωμά και Η. Γραμματικό, που το συνέταξαν και τα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων που το ενέκριναν ομόφωνα.
Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, τον Πρόεδρο του κ. Δημήτριο Ήμελλο, το προσωπικό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου και τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την επίβλεψη και επίσπευση των διαδικασιών.

Η μεταβίβαση περιλαμβάνει όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία εγκατεστημένα ή ευρισκόμενα εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού και την μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων 639.800,84 ευρώ στον λογαριασμό του Ταμείου στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία και πραγματοποιήθηκε στις 02 Ιουνίου 2020.

Με την εισροή των διαθεσίμων στα ταμεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού δίνεται η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης σειράς έργων αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών των χώρων ευθύνης του Ταμείου τα οποία και θα συμβάλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού μας.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Φεβρουάριου του 2018, με μηδενικό αποθεματικό και χωρίς καμία επιχορήγηση από οποιονδήποτε φορέα και μέσα στα δυόμιση χρόνια λειτουργίας του έχει καλύψει όλες τις δαπάνες του με δικά του έσοδα, ενώ έχει ήδη συγκεντρώσει τα διαθέσιμα που απαιτούνται για την συμμετοχής του στο έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Όρμου Αιγιάλης το οποίο και υλοποιείται με την συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Αμοργού (συνολικός προϋπολογισμός 511.210,94 ευρώ με την συμμετοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού να φθάνει τα 310.160 ευρώ)