Αύριο Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 αρχίζουν οι εργασίες επέκτασης του δικτύου οπτικών ινών από τη Χώρα στα Κατάπολα.
Παρακαλούμε τους οδηγούς των αυτοκινήτων και ιδιαίτερα των βαρέων όπως λεωφορείων, μπετονιέρων, νταλικών, φορτηγών κα. να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται προς την ειδική σήμανση που θα υπάρχει στον τόπο των εργασιών για αποφυγή ατυχήματος τόσο στο εργαζόμενο προσωπικό, όσο και στο έργο που εκτελείται.
Μετά τα Κατάπολα θα ακολουθήσει επέκταση προς Θολάρια, Λαγκάδα, Αρκεσίνη, Βρούτση και Αγ. Παύλο.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ