Σας ενημερώνουμε ότι ο Νευρολόγος Γιαννούλης Μανωλάς θα βρίσκεται στην Αμοργό το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018 και θα εξετάζει στο Κέντρο Υγείας από τις 10:00 μέχρι τις 14:00.
Εάν υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον θα εξυπηρετεί και μετά τις 14:00.

Διοικούσα Επιτροπή
Δήμου Αμοργού