Νέες μονάδες αφαλάτωσης στην Αιγιάλη

Νέες μονάδες αφαλάτωσης στην Αιγιάλη