Το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους νέους κατόχους αδειών Υπαίθριου εμπορίου Παραγωγούς για άσκηση δραστηριοποίησης τους στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο ως Παραγωγοί πωλητές, ότι σύμφωνα με το Ν.4497/17 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”, για τη δραστηριοποίηση τους στο πλανόδιο εμπόριο, απαιτείται και η προηγούμενη έγκριση της Περιφέρειας, η οποία ισχύει εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας που τη χορήγησε.

Διαβάστε περισσότερα…

.