Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2022

Ύστερα από την αναβολή της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης την 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 λόγω του ότι δεν υπήρχε η νόμιμη απαρτία, η 18η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προγραμματίστηκε εκ νέου να πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00  δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 και Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1 ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού Έτους 2022.
ΘΕΜΑ 2 ο : 5 η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2022.
ΘΕΜΑ 3 ο :. Γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά τη μονάδα παραγωγής
σκυροδέματος της Ο. Εταιρία ΄΄Νικήτας και Νικόλαος Γιαννακός Ο.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄Ποταμός΄΄ της Τ.Κ.
Αιγιάλης Αμοργού.
ΘΕΜΑ 4 ο : Ενοικίαση οικοπέδου στην περιοχή ΄΄ Καμινάκι΄΄ στη Λαγκάδα Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού για
δημιουργία χώρου στάθμευσης.
ΘΕΜΑ 5 ο : Ανακήρυξη της κας Αλεξάνδρας Σταματοπούλου σε Πρέσβειρα Αμοργού Καλής Θέλησης για όλα
τα ζητήματα που άπτονται των ατόμων με αναπηρία.
ΘΕΜΑ 6 ο : Αίτημα Ελλήνων Σεναριογράφων Ελλάδος για χορήγηση αιγίδας του Δήμου στον 2ο Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Πρωτότυπων Μονολόγων επί Σκηνής.
ΘΕΜΑ 7 ο : Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου εκτός οικισμού ΄΄Αρκεσίνης΄΄ Τ.Κ. Αρκεσίνης Αμοργού.

 

Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δήμοτικού Συμβουλίου Αμοργού για το 2022

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ