Σας ανακοινώνομε ότι με χρηματοδότηση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ο Δήμος προμηθεύτηκε δυο μηχανήματα καθαρισμού παραλιών προϋπολογισμού ύψους 20.000 € τα οποία κατενεμήθησαν ένα στη χωρική ενότητα Αιγιάλης και το άλλο στις χωρικές ενότητες Χώρας – Καταπόλων και Κάτω Μεριάς τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της καθαριότητας των εν λόγω παραλιών.