Σας ανακοινώνουμε ότι με την χρηματοδότηση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ο Δήμος Αμοργού στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 41961/9-8-2018 απόφασης ένταξης, προμηθεύτηκε μεταξύ άλλων και ένα μηχάνημα θρυμματισμού κλαδιών, αξίας 44.565,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο μετά την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου από την προμηθεύτρια εταιρία, είναι έτοιμο για χρήση, προς ικανοποίηση αιτήματος των ενδιαφερομένων πολιτών.

Σκοπός της αγοράς του κλαδοθρυμματιστή είναι η βελτίωση της διαχείρισης των κλαδεμάτων, διότι όπως κατά κανόνα γίνεται, είτε με καύση, είτε με μεταφορά και αποσύνθεση στους τόπους ταφής, προκαλείται υψηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση, διότι:

-Αυξάνεται το μεταφορικό έργο (καυσαέρια απορριμματοφόρων)

-Εκλύεται μεθάνιο, λόγω αναερόβιας ζύμωσης του οργανικού υλικού, μετά την ταφή του. Σημειωτέον ότι το μεθάνιο είναι είκοσι φορές βλαπτικότερο αέριο από το διοξείδιο του άνθρακα και επιπλέον το μεθάνιο σε περίπτωση αυτανάφλεξης, προκαλεί πυρκαγιές.

-Παράγονται διασταλάγματα, τα οποία δηλητηριάζουν τον υδροφόρο ορίζοντα.

Η μη ορθολογική διαχείριση των κλαδεμάτων που προαναφέρθηκε, μπορεί εύκολα να μετασχηματιστεί σε παραγωγή χρήσιμων και αξιοποιήσιμων υλικών.

Η αξιοποίηση των κλαδεμάτων ξεκινά από την φάση του κλαδέματος και στην συνέχεια από την περισυλλογή και τον θρυμματισμό τους. Η συγκεκριμένη εφαρμογή περιορίζει δραστικά το κόστος διαχείρισης, λόγω του γεγονότος ότι ο όγκος υποδεκαπλασιάζεται κατά τον θρυμματισμό (υποδεκαπλασιασμός του μεταφορικού έργου) ενώ παράλληλα παράγεται θρύμμα ξύλου το οποίο είναι άμεσα αξιοποιήσιμο. Παράλληλα αποφεύγεται η καύση που εκλύει διοξείδιο του άνθρακα, αιθάλη και προκαλεί συχνά πυρκαγιές. Το παραγόμενο θρύμμα μπορεί να αξιοποιηθεί:

-Για εδαφοκάλυψη: Περιορίζει την σκόνη το καλοκαίρι και την λάσπη τον χειμώνα.

-Για κάλυψη λάκκων φύτευσης: Η κάλυψη του εδάφους γύρω από τους θάμνους και τα δέντρα, εκτός από την διακοσμητική αξία της, περιορίζει τις ανάγκες για πότισμα, τις μεταβολές της θερμοκρασίας στο έδαφος, εξαφανίζει τα ζιζάνια, ενώ μακροπρόθεσμα παρέχει οργανική τροφή στα φυτά.

-Στρώμα ζώων: Ο διασκορπισμός του θρύμματος ξύλου στον χώρο ζωοπαραγωγικών μονάδων, απορροφά κόπρανα και ούρα, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει δραστικά τις δυσάρεστες οσμές, βελτιώνοντας τις συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης. Επιπλέον το θρύμμα που έχει απορροφήσει κόπρανα και ούρα μπορεί να κομποστοποιηθεί εύκολα και γρήγορα, προσφέροντας εδαφοβελτιωτικό υλικό (compost).

-Βιοκαύσιμο: Το θρύμμα ξύλου αξιοποιείται άμεσα ως βιοκαύσιμο σε ειδικούς καυστήρες για παραγωγή θερμότητας, υποκαθιστώντας το πετρέλαιο, το αέριο καύσιμο, τα κάρβουνα κτλ.

-Παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost) : Για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού μπορεί να αξιοποιηθούν το θρύμμα ξύλου, προϊόντα χλοοκοπής, φύλλα δέντρων κτλ τα οποία με κατάλληλη επεξεργασία μετασχηματίζονται σε υψηλής ποιότητας  εδαφοβελτιωτικό υλικό.

Το θρύμμα ξύλου μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά δραστηριοτήτων, λιγότερο διαδεδομένων, που όμως επίσης συμβάλλουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση ενός τόπου όπως σε δράσεις αντιπυρικής προστασίας, σε χρήση ως φίλτρο απώσμησης σε μονάδες εξαερισμού, στον καπνισμό τροφίμων κτλ.

Μια ακόμα δράση για μετατροπή της Αμοργού σε «Πράσινο Νησί» γίνεται πραγματικότητα.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ