Με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές ανάδειξης Προέδρων στις Κοινότητες Αρκεσίνης και Βρούτση του Δήμου Αμοργού της 6ης Σεπτεμβρίου 2020. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους ψηφοφόρους ενώ θα υπάρχουν και αντισηπτικά στα εκλογικά τμήματα.
Να συνδυάσουμε το δημοκρατικό χρέος του εκλέγειν με το ιερό χρέος της προστασίας της δημόσιας υγείας.
Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 6η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή, και θα αρχίσει από ώρα 07:00 π.μ. και θα λήξει ώρα 19:00 μ.μ. στα εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. 93156/6098/24-8-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων