Ματαιώνεται το καρναβάλι

Ματαιώνεται το καρναβάλι