Σας ανακοινώνουμε ότι τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου αρχίζουν μαθήματα υφαντικής με χρηματοδότηση του Δήμου από την κ. Ειρήνη Βεκρή (σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση 138/2018 του ΔΣ), στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Θολαρίων, με εντατικό πρόγραμμα τεσσάρων ωρών ημερησίως επί 2 βδομάδες. Η συμμετοχή από όλο το νησί είναι μεγάλη.
Με τη δράση αυτή ο Δήμος επιδιώκει την εκμάθησης της παραδοσιακής υφαντικής με σκοπό τη διατήρηση της παράδοσης αλλά και της δημιουργίας νέων ευκαιριών απασχόλησης.

Η κ. Βεκρή είναι απόφοιτος Λαογραφικής Σχολής «Το Ελληνικό Σπίτι», πενταετούς φοίτησης , διαθέτει 35ετή εμπειρία στην υφαντική με αργαλειό και διαθέτει δε 15ετή εμπειρία στη διδασκαλία του αντικειμένου.

Ο Δήμος προτίθεται να συνεχίσει το πρόγραμμα, ώστε με διαδοχικά στάδια διδασκαλίας να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση στην παραδοσιακή αυτή τέχνη.