Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 30-7-2021 ξεκίνησε η λειτουργία της νέας μονάδας αφαλάτωσης στην Αιγιάλη Αμοργού. Η δυναμικότητα της νέας μονάδας είναι 600 μ3/ημέρα και σε συνδυασμό με την υπάρχουσα μονάδα εξασφαλίζονται 1050 μ3/ημέρα πόσιμου νερού για την περιοχή της Αιγιάλης, τα οποία υπερκαλύπτουν τις υδρευτικές ανάγκες της περιοχής.Λύνεται έτσι πλήρως ένα χρόνιο πρόβλημα της Αιγιάλης.

 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την Γενική Γραμματεία Αιγαίου για την χρηματοδότηση τόσο της παλιάς μονάδας όσο και της νέας. Επίσης ευχαριστούμε όλους όσους συντέλεσαν στην ολοκλήρωση των έργων.