Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 θα βρίσκεται στο Δημοτικό Σφαγείο Κτηνίατρος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Κυκλάδων για κρεοσκοπικό έλεγχο.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο στο τηλ.: 6936659080 προκειμένου να ενημερωθούν για τις ώρες προσέλευσης.