Παρακαλούμε τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων που θέλουν να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού και οι άδειες τους έχουν λήξει ή λήγουν πριν τις 31/12/2020, όπως υποβάλλουν νέες αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 07/07/2020.

Ευχαριστούμε
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού