ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

ΣΧΕΤ.:  Η υπ’ αριθ. 3946/27-05-2019  Εγκύκλιος Δνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης                 

Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε την  Τρίτη 06-08-2019 και ισχύει για την Τετάρτη 07-08-2019, για ενημέρωση και τυχόν δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό σας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1-7. Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας Aποκεντρωμένων Διοικήσεων όλης της χώρας ** Ενημέρωση των εμπλεκόμενων Δήμων
8-20.  Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών όλης της χώρας. ****Να ενημερωθούν οι Αντιπεριφερειάρχες και τα τμήματα πολιτικής προστασίας των εμπλεκομένων Π.Ε.
21.    Υ.ΕΘ.Α / Γ.Ε.ΕΘ.Α / ΕΘ.Κ.ΕΠΙΧ.FAX: 210-6469828
22.    ΕΛ.ΑΣ. / Α.Ε.Α / Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.
23.    ΕΛ.ΑΣ. / Α.Ε.Α / Δ.Γ.Α

24.    Π.Σ. / Ε.Σ.Κ.Ε./ 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.

25.    Π.Σ. / Ε.Σ.Κ.Ε. / Σ.Κ.Ε.Δ.

26.    Υ.Ν.Α.Ν.Π.  / Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ / Κ.ΕΠΙΧ.        
27.    Υ.Υ / Ε.Κ.ΕΠ.Υ
28.    Υ.Υ / Ε.Κ.Α.Β
29.    Υ.E.Θ.Α / Ε.M.Y
30.    Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ / Π.Σ.Ε.Α
31.    ΔΕΗ / Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην ΕργασίαFAX: 210-5221167
32.    ΑΔΜΗΕ Α.Ε / Ε.Κ.Ε.ΕFAX:  210-6220730 & 210-5192324
33.    ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / Τ.Α.Λ.Δ.FAX:  210-8233530
34.    ΟΣΕ/ΤΠΣΕΑ & ΟΣΕ/ΤΡΥΔΙΚ/ΥΣΚ/ΔΚFAX:  210-5248657 & 210-5222535
  1. Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Γεν. Δνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
  2. ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών / ΛΣΕΣΥΣΠ-Δ17  αποστολή με email (FAX: 210-6927640)
  3. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2310-475936)
  4. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / ΚΠΔ αποστολή με email (FAX: 210-9235735)

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών FAX:  213-1364401
  2. Γραφείο Υπουργού Προστασίας του Πολίτη FAX:  210-6917944
  3. Γραφείο Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη FAX:  210-6911995

 

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ