ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς – Λήψη μέτρων λόγω Ακραίου Κινδύνου Πυρκαγιάς

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. 3946/27-05-2019 Εγκύκλιος Δνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε την Παρασκευή 09-08-2019 και ισχύει για το Σάββατο 10-08-2019, για ενημέρωση και τυχόν δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό σας.

Με βάση τον επισυναπτόμενο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η πρόβλεψη του κινδύνου πυρκαγιών εκτιμάται ΑΚΡΑΙΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 5 – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ).

Απαιτείται απόλυτη ετοιμότητα και συνιστούμε να λάβετε, σε ότι σας αφορά, τα αυξημένα μέτρα που προβλέπονται στα αντιπυρικά σχέδια της περιοχής ευθύνης σας και να προβείτε σε άμεση ενημέρωση όλων των αρμόδιων φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική, το παρόν αποτελεί το διαβιβαστικό έγγραφο του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2§4α του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ Α΄102).

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1-7. Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας Aποκεντρωμένων Διοικήσεων όλης της χώρας ** Ενημέρωση των εμπλεκόμενων Δήμων
8-20.  Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών όλης της χώρας. ****Να ενημερωθούν οι Αντιπεριφερειάρχες και τα τμήματα πολιτικής προστασίας των εμπλεκομένων Π.Ε.
21.    Υ.ΕΘ.Α / Γ.Ε.ΕΘ.Α / ΕΘ.Κ.ΕΠΙΧ.FAX: 210-6469828
22.    ΕΛ.ΑΣ. / Α.Ε.Α / Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.
23.    ΕΛ.ΑΣ. / Α.Ε.Α / Δ.Γ.Α

24.    Π.Σ. / Ε.Σ.Κ.Ε./ 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.

25.    Π.Σ. / Ε.Σ.Κ.Ε. / Σ.Κ.Ε.Δ.

26.    Υ.Ν.Α.Ν.Π.  / Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ / Κ.ΕΠΙΧ.        
27.    Υ.Υ / Ε.Κ.ΕΠ.Υ
28.    Υ.Υ / Ε.Κ.Α.Β
29.    Υ.E.Θ.Α / Ε.M.Y
30.    Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ / Π.Σ.Ε.Α
31.    ΔΕΗ / Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην ΕργασίαFAX: 210-5221167
32.    ΑΔΜΗΕ Α.Ε / Ε.Κ.Ε.ΕFAX:  210-6220730 & 210-5192324
33.    ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / Τ.Α.Λ.Δ.FAX:  210-8233530
34.    ΟΣΕ/ΤΠΣΕΑ & ΟΣΕ/ΤΡΥΔΙΚ/ΥΣΚ/ΔΚFAX:  210-5248657 & 210-5222535
  1. Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Γεν. Δνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
  2. ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών / ΛΣΕΣΥΣΠ-Δ17  αποστολή με email (FAX: 210-6927640)
  3. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2310-475936)
  4. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / ΚΠΔ αποστολή με email (FAX: 210-9235735)

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών FAX:  213-1364401
  2. Γραφείο Υπουργού Προστασίας του Πολίτη FAX:  210-6917944
  3. Γραφείο Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη FAX:  210-6911995