Με ευχαρίστηση σας ανακοινώνομε ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7165 από 4 Φεβρουαρίου 2019 (ΑΔΑ: ΨΠ9Υ465ΧΘ7-ΒΦΤ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Α. Χαρίτση, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» το έργο ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ’’ προϋπολογισμού ύψους 1.678.000€ που αφορά στο νέο δίκτυο Λαγκάδας και στην αντικατάσταση όλων των παλαιών δικτύων ύδρευσης Όρμου- Θολαρίων και Ποταμού, με ότι αυτό συνεπάγεται με την βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού στους πολίτες και την εξοικονόμηση από τυχόν διαρροές στο υπάρχον πεπαλαιωμένο δίκτυο αλλά και την εξοικονόμηση χρημάτων από το Δήμο για τη συντήρηση του παλαιού δικτύου.
Σύντομα θα προβούμε στην δημοπράτηση του έργου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ