Με ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ΄ αριθ. πρωτ 3260 από 5-10-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020, με προϋπολογισμό ύψους 744.000 ευρώ , το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ» το οποίο μελετήθηκε και υποβλήθηκε για έγκριση από το Δήμο Αμοργού και αφορά στην αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Αρκεσίνης μήκους 10 χλμ περίπου με επέκταση προς τους οικισμούς Ραχούλα, Δίστρατα, Αγία Τριάδα και τη δεξαμενή πόσιμου ύδατος της Κολοφάνας.

Με το έργο αυτό που θα δημοπρατηθεί άμεσα θα βελτιωθεί η ποιότητα του παρεχόμενου στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις πόσιμου ύδατος , θα περιορισθούν στο ελάχιστο οι απώλειες και θα βελτιωθεί γενικότερα η λειτουργικότητα της υδροδότησης.

Παράλληλα παραδίδονται εντός των ημερών οι μελέτες που έχουν ανατεθεί για δύο νέες δεξαμενές 1000 κυβ στην Αρκεσίνη και Κολοφάνα. Σύντομα θα ανατεθεί μελέτη για αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Κολοφάνας – Καλοταρίτισσας . Τέλος έχει εγκριθεί πρόσφατα η μελέτη σκοπιμότητας για εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στην Καλοταρίτισσα για εξυπηρέτηση των νοικοκυριών , των επιχειρήσεων και του Πρωτογενούς Τομέα (Γεωργία – Κτηνοτροφία).

Με νέα δελτία θα σας ενημερώνομε για την εξέλιξη των παραπάνω.