Με χαρά ανακοινώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ», μεταξύ του Δήμου Αμοργού και της αναδόχου εταιρίας ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ, την 12-3-2020.

Το έργο περιλαμβάνει το δίκτυο ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού συνολικού μήκους 10.250m περίπου από αγωγό πολυθυλένιου (HDPE). Το δίκτυο θα εξυπηρετεί τους επιμέρους οικισμούς της Αρκεσίνης ενώ περιλαμβάνει και τον αγωγό μεταφοράς νερού στην δεξαμενή της Κολοφάνας.

Το ποσό της σύμβασης  του έργου μετά την έκπτωση που δόθηκε, ανέρχεται σε  588.924,10 Ευρώ. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με MIS 5027407. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την συνεργασία σε όλα τα μέχρι τώρα στάδια υλοποίησης του έργου.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ